Wakaty


Kierownik Sprzedaży

Oferujemy:

  • Forma współpracy współpracy;
  • Godne wynagrodzenie i odsetki od sprzedaży;
  • Korporacyjna komunikacja mobilna;
  • Auto;
  • Odpoczynek korporacyjny;
  • Szkolenia i szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego i rozwoju kariery, samorealizacja;
  • Rozwój kariery wraz z firmą.
ukrayiny_new.png

Obowiązki
  • Zapewnienie realizacji planów sprzedaży przypisanych do podobszaru
  • Aktywna sprzedaż ZZR, nasion, nawozów, mikro-nawozów
  • Analiza sprzedaży
  • Rozbudowa, utrzymanie i utrzymanie bazy klientów
  • Prowadzenie negocjacji i prezentacji dla klientów
  • Kontrola i zapewnienie terminowej spłaty należności przez klientów
Wymagania
  • Udana realizacja planu sprzedaży
  • osiadanie komputera na poziomie zaufanego użytkownika MS Office (Word, Excel, Internet, Outlook)
  • Celowość, umiejętności komunikacyjne, umiejętność przekonywania, wysoka zdolność do pracy, gotowość do pracy nad wynikiem
  • Szkolnictwo wyższe
  • Wiek 25-40 lat
  • Obecność prawa jazdy (kategoria „B”)
  • Znajomość języków obcych