W UE susza doprowadziła do zmniejszenia obszaru pod ryżem ozimym. Eksperci przewidują, że doprowadzi to do spadku produkcji roślinnej.