Witamy nowego członka stowarzyszenia - EURO LAND TM! "Euro Land Ukraine" jest zachodnio-ukraińską firmą, która promuje wprowadzanie zaawansowanych technologii w ochronie roślin, dokarmianiu dolistnym i na rynku adiuwantów.

Buzz Ultra is a systemic fungicide for use on agricultural crops against a wide range of pathogens. It is characterized by prophylactic, curative and eradication action and is quickly absorbed by the vegetative part of plants. Tebuconazole belongs to the DMI class (α-demethylase inhibitors) and inhibits the synthesis of ergosterol in fungal cells.